darbo našumas

darbo našumas
darbo našumas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pagamintos produkcijos ir jai pagaminti sunaudoto laiko santykis. Jis išreiškiamas formule N = M : D, kur N – individualus darbo našumas (išdirbis), M – pagamintos produkcijos kiekis, D – darbo sąnaudos, matuojamos darbo laiku. Gautas darbo rezultatas lyginamas su išdirbio normomis arba su kitų darbo kolektyvo narių išdirbiu, ir sužinomas jo reikšmingumas. Per studentų gamybinę praktiką, mokinių darbo mokymo pratybas ugdomas darbo našumas ir gebėjimas jį apskaičiuoti. atitikmenys: angl. labour productivity vok. Arbeitsproduktivität rus. производительность труда

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • našumas — našùmas dkt. Atsirãdus naujóms technològijoms, dárbo našùmas didėja …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • našumas — našùmas sm. (2) → našus: 1. Tai našùmas rugių! Skr. 2. Nežiūri lauko našùmo – bet tik laukas! Gs. Netura našùmo mūso žemė Vn. 3. Kitas svarbus kapitalo kaupimo veiksnys yra visuomeninio darbo našumo lygis rš. Tarybiniai žmonės žino, kad darbo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šalčio našumas — statusas T sritis Energetika apibrėžtis Šilumos kiekis, kurį iš šaldomo objekto atima šaldymo įrenginys per laiko vienetą. Šalčio našumas priklauso nuo šaldymo mašinos galios, darbo temperatūros, šaldalo savybių. SI vienetas – J/s arba W.… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • Arbeitsproduktivität — darbo našumas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pagamintos produkcijos ir jai pagaminti sunaudoto laiko santykis. Jis išreiškiamas formule N = M : D, kur N – individualus darbo našumas (išdirbis), M – pagamintos produkcijos kiekis, D – darbo …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • labour productivity — darbo našumas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pagamintos produkcijos ir jai pagaminti sunaudoto laiko santykis. Jis išreiškiamas formule N = M : D, kur N – individualus darbo našumas (išdirbis), M – pagamintos produkcijos kiekis, D – darbo …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • производительность труда — darbo našumas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pagamintos produkcijos ir jai pagaminti sunaudoto laiko santykis. Jis išreiškiamas formule N = M : D, kur N – individualus darbo našumas (išdirbis), M – pagamintos produkcijos kiekis, D – darbo …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • vienetas — 2 vienetas sm. (1) J, Š, Rtr, NdŽ, FrnŽ, PolŽ165, FzŽ388; ŽŪŽ65 1. skaitmuo 1: Prisirašyk vienetą po kablelio DŽ1. Vienetu žymimas ilgesnis skiemuo, dvejetu trumpesnis KlbXXXIV(1)15. ^ Nulis be vieneto yra niekas, o maišas be ubago – potencialus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vaisingumas — vaisingùmas sm. (2) K, vai•singumas → vaisingas: 1. I, BzB304, L, Š, ŠT55, Rtr, NdŽ, KŽ Ypač buvo garbinami medžiai, pasižymintys dideliu vaisingumu: ąžuolai, šermukšniai, obelys ir kt. rš. Pagal muno proto vaisingumas medžio paeita nu jo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išdirbystė — išdirbỹstė sf. (2) 1. išdirbimas, pagaminimas: Pjaunamų įrankių išdirbystė L160. Parduodu visokių išdirbysčių laikrodžius rš. 2. darbo našumas: Knygos ir gazietos yra geriausi pragumai karėje už būvį, dėl pakėlimo žmonių išdirbystės ir mokėjimo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • masinis — mãsinis, ė adj. (1) 1. kuris didelės apimties; įvykdomas dideliu mastu: O iš ko susideda visa poreforminė Rusijos istorija, jeigu ne iš masinio, niekur nematyto tokio intensyvaus valstiečių eksproprijavimo? rš. Daugelyje šalių auga masinis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”